Teknisk sjef

Stilling: Teknisk sjef

Den tekniske sjefen har det overordnede ansvaret for bilen, og fungerer også som teamsjef under løpene.